Board Meeting Minutes 2012-2013

2012/2013 Public Meeting Minutes
(‘ – ‘ indicates no meeting)
Finance Committee Policy Committee Committee
of the Whole
Board Meeting
Aug 29 Aug 29
Sep 12 Sep 12 Sep 12
Oct 10 Oct 10 Oct 10
Nov 14 Nov 14
Nov 28
Dec 12 Dec 12
Jan 16 Jan 16 Jan 16
Feb 13 Feb 13 Feb 13
Feb 20
Mar 13
Apr 10   Apr 10 Apr 10
May 1 May 8 May 8
May 29
Jun 12 Jun 12
Jun 26